Search results

 • <source lang="lua"> ...ho spustenia spustiteľného súboru. Toto čisto vypne hlavnú inštanciu Lua a vytvorí úplne novú.
  1 KB (208 words) - 09:08, 30 December 2018
 • ...//love2d.org LÖVE] je framework pre tvorbu 2D hier v programovacom jazyku LUA. LÖVE je zadarmo a môže byť použitý ako v open-source, tak aj v zlýc == Lua ==
  3 KB (381 words) - 15:06, 6 April 2019
 • ...ý súbor v priečinku, ktorý si práve vytvoril, a pomenuj ho <code>main.lua</code>. Do súboru vlož nasledujúci kód a ulož ho. <source lang="lua">
  7 KB (1,238 words) - 14:18, 22 December 2018
 • Z [http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#2.2 referenčnej príručky Lua 5.1 §2.2]:
  274 B (39 words) - 11:26, 27 December 2018
 • Z [http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#2.2 referenčnej príručky Lua 5.1 §2.2]: ...oľný 8-bitový znak vrátane vložených núl ('\ 0') (pozri [http://www.lua.org/manual/5.1/manual.html#2.1 §2.1] )
  393 B (59 words) - 13:22, 29 December 2018
 • ;threaderror: Chyba Lua sa vyskytla vo [[Thread_(Slovenský)|vlákne]]
  2 KB (324 words) - 13:21, 1 January 2019
 • Zničí referenciu Lua objektu. Objekt bude úplne vymazaný, ak nie je odkazovaný žiadnym iným ...okamžité vyčistenie zdrojov bez toho, aby sa čakalo na odpadkový koš Lua.
  985 B (147 words) - 18:23, 5 January 2019