Object (Українська)

Базовий клас для всіх типів LÖVE.

Функції

Object:release Моментально знищує посилання на об'єкт в Lua. Added since 11.0
Object:type Отримує тип об'єкту як рядок.
Object:typeOf Перевіряє, чи має об'єкт певний тип.

Підтипи

ByteData Об'єкт даних, який містить довільні байти в нерозривній ділянці пам'яті. Added since 11.0
CompressedData Байтові дані, стиснені певним алгоритмом. Added since 0.10.0
CompressedImageData Описує дані стисненого зображення, призначеного для зберігання в пам'яті (в тому числі графічній) в стиснутому вигляді. Added since 0.9.0
Data Базовий клас для всіх даних.
FileData Дані (Data), що описують вміст файлу.
FontData Об'єкт FontData описує шрифт. Added since 0.7.0 Removed in 0.8.0
GlyphData GlyphData описує символ, який можна намалювати. Added since 0.7.0
ImageData Нестиснені (розпаковані) дані зображення.
SoundData Містить нестиснені аудіо-семпли.

Див. також


Іншими мовами