CompressedData (Українська)

Доступне починаючи з LÖVE 0.10.0
В версіях до 0.10.0 назва CompressedData використовувалася для об'єктів CompressedImageData.

Описує байтові дані, стиснені певним алгоритмом.

Для декомпресії даних можна використовувати love.data.decompress (англ.) (або love.math.decompress (англ.) в версії 0.10.2 чи більш ранній).

Конструктори

love.data.compress Стискає рядок чи дані певним алгоритмом. Added since 11.0
love.math.compress Стискає рядок чи дані певним алгоритмом. Added since 0.10.0 Deprecated in 11.0

Функції

CompressedData:getFormat Отримує формат стиснення даних в об'єкті CompressedData. Added since 0.10.0
Data:clone Створює нову копію об'єкта Data. Added since 11.0
Data:getFFIPointer Повертає вказівник на дані для інтерфейсу зовнішніх функцій (FFI). Added since 11.3
Data:getPointer Повертає вказівник на дані.
Data:getSize Отримати розмір даних (Data) в байтах.
Data:getString Повертає всі дані як рядок. Added since 0.9.0
Object:release Моментально знищує посилання на об'єкт в Lua. Added since 11.0
Object:type Отримує тип об'єкту як рядок.
Object:typeOf Перевіряє, чи має об'єкт певний тип.

Перелічувані значення

CompressedDataFormat Формати стиснених даних. Added since 0.10.0

Базові типи

Див. також


Іншими мовами