love.math.triangulate (Dansk)

Available since LÖVE 0.9.0
This function is not supported in earlier versions.


UNDER OPBYGNING /// UNDER CONSTRUCTION

En funktion der opløser den angivne polygon til tilsvarende trekanter. Både konvekse og konkave polygoner kan anvendes. Funktionen tager to former for argumenter, enten et table-objekt eller en liste af punktkoordinater for en enkelt polygon.

Function

Synopsis

trekanter = love.math.triangulate(polygon)

Argumenter

table polygon
Polygonen som skal opløses. Polygonens linjer må ikke krydse hinanden.

Returnerer

table triangles
En liste af trekanter som svarede til polygonen; {{x1, y1, x2, y2, x3, y3}, {x1, y1, x2, y2, x3, y3}, ...}.

Function

Synopsis

trekanter = love.math.triangulate( x1, y1, x2, y2, x3, y3, ... )

Argumenter

number x1
Koordinatet for det første punkt for polygonen på x-aksen.
number y1
Koordinatet for det første punkt for polygonen på y-aksen.
number x2
Koordinatet for det andet punkt for polygonen på x-aksen.
number y2
Koordinatet for det andet punkt for polygonen på y-aksen.
number x3
Koordinatet for det tredje punkt for polygonen på x-aksen.
number y3
Koordinatet for det tredje punkt for polygonen på y-aksen.

Returnerer

table triangles
En liste af trekanter som svarede til polygonen; {{x1, y1, x2, y2, x3, y3}, {x1, y1, x2, y2, x3, y3}, ...}.

See Also

Other Languages