Template:newinoldin (Slovenský)/sandbox

Dostupná od LÖVE 0.10.0 a odstránená od LÖVE 11.1
Táto spätná funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.
Dostupný od LÖVE 0.10.0 a odstránený od LÖVE 11.1
Tento výpočet nie je dostupý v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.
Dostupný od LÖVE 0.10.0 a odstránený od LÖVE 11.1
Tento modul nie je dostupý v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.
Dostupný od LÖVE 0.10.0 a odstránený od LÖVE 11.1
Tento typ nie je dostupý v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.
Dostupná od LÖVE 0.10.0 a odstránená od LÖVE 11.1
Táto metóda nie je dostupá v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.
Dostupná od LÖVE 0.10.0 a odstránená od LÖVE 11.1
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.
Dostupná od LÖVE 0.10.0 a odstránená od LÖVE 11.1
Táto varianta nie je dostupá v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.
Dostupné od LÖVE 0.10.0 a odstránené od LÖVE 11.1
Tieto spätné funkcie nie sú dostupé v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.
Dostupné od LÖVE 0.10.0 a odstránené od LÖVE 11.1
Tieto výpočty nie sú dostupé v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.
Dostupné od LÖVE 0.10.0 a odstránené od LÖVE 11.1
Tieto moduly nie sú dostupé v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.
Dostupné od LÖVE 0.10.0 a odstránené od LÖVE 11.1
Tieto typy nie sú dostupé v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.
Dostupné od LÖVE 0.10.0 a odstránené od LÖVE 11.1
Tieto metódy nie sú dostupé v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.
Dostupné od LÖVE 0.10.0 a odstránené od LÖVE 11.1
Tieto funkcie nie sú dostupé v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.
Dostupné od LÖVE 0.10.0 a odstránené od LÖVE 11.1
Tieto varianty nie sú dostupé v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.