Template:newinoldin (Polski)/sandbox

Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0, usunięte w wersji LÖVE 11.0
Ta funkcja nie jest dostępna we wcześniejszych lub późniejszych wersjach.
Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0, usunięte w wersji LÖVE 11.0
Te funkcje nie są dostępne we wcześniejszych lub późniejszych wersjach.


Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0, usunięte w wersji LÖVE 11.0
Ten moduł nie jest dostępny we wcześniejszych lub późniejszych wersjach.
Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0, usunięte w wersji LÖVE 11.0
Te moduły nie są dostępne we wcześniejszych lub późniejszych wersjach.


Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0, usunięte w wersji LÖVE 11.0
To nie jest dostępne we wcześniejszych lub późniejszych wersjach.
Dostępne od wersji LÖVE 0.10.0, usunięte w wersji LÖVE 11.0
Nie są dostępne we wcześniejszych lub późniejszych wersjach.