Template:deprecatedin (Slovenský)/sandbox

Zastaraná od LÖVE 11.1
Táto spätná funkcia nebude dostupá v nasledujúcich verziách.
Zastaraný od LÖVE 11.1
Tento výpočet nebude dostupý v nasledujúcich verziách.
Zastaraný od LÖVE 11.1
Tento modul nebude dostupý v nasledujúcich verziách.
Zastaraný od LÖVE 11.1
Tento typ nebude dostupý v nasledujúcich verziách.
Zastaraná od LÖVE 11.1
Táto metóda nebude dostupá v nasledujúcich verziách.
Zastaraná od LÖVE 11.1
Táto funkcia nebude dostupá v nasledujúcich verziách.
Zastaraná od LÖVE 11.1
Táto varianta nebude dostupá v nasledujúcich verziách.
Zastarané od LÖVE 11.1
Tieto spätné funkcie nebudú dostupé v nasledujúcich verziách.
Zastarané od LÖVE 11.1
Tieto výpočty nebudú dostupé v nasledujúcich verziách.
Zastarané od LÖVE 11.1
Tieto moduly nebudú dostupé v nasledujúcich verziách.
Zastarané od LÖVE 11.1
Tieto typy nebudú dostupé v nasledujúcich verziách.
Zastarané od LÖVE 11.1
Tieto metódy nebudú dostupé v nasledujúcich verziách.
Zastarané od LÖVE 11.1
Tieto funkcie nebudú dostupé v nasledujúcich verziách.
Zastarané od LÖVE 11.1
Tieto varianty nebudú dostupé v nasledujúcich verziách.