Object:typeOf (Polski)

Sprawdza, czy dany obiekt jest określonego typu. Jeżeli obiekt jest danego typu lub posiada dany typ jako przodek w swojej hierarchii dziedziczenia, funkcja ta zwróci true.

Funkcja

Sygnatura

b = Object:typeOf( nazwa )

Argumenty

string nazwa
Nazwa typu do sprawdzenia

Wartość zwracana

boolean b
true, jeśli obiekt jest danego typu, false jeśli nie.

Przykłady

Sprawdzanie typów obiektu Image.

image = love.graphics.newImage("test.png")
print(image:typeOf("Object"))     -- wypisze: true
print(image:typeOf("Drawable"))   -- wypisze: true
print(image:typeOf("Image"))      -- wypisze: true
print(image:typeOf("MouseJoint")) -- wypisze: false

Zobacz również

Inne języki