Object:release (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 11.0
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Zničí referenciu Lua objektu. Objekt bude úplne vymazaný, ak nie je odkazovaný žiadnym iným objektom alebo vláknom LÖVE.

Táto metóda môže byť použitá na okamžité vyčistenie zdrojov bez toho, aby sa čakalo na odpadkový koš Lua.

O.png Po spustení tejto metódy každý pokus o volanie inej metódy alebo o použitie objektu ako argument v inom LÖVE API spôsobí chybu.  

Funkcia

Prehľad

success = Object:release( )

Argumenty

Žiadne.

Vráti

boolean success
Hodnotu true, ak bol objekt zničený týmto volaním, alebo hodnotu false, ak bol objekt zničený už skôr.

Pozri tiež

Ďalšie jazyky