love.timer.getAverageDelta (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 0.9.0
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Vracia priemerný čas delty (koľko sekúnd prejde za jednu snímku) za poslednú sekundu.

Funkcia

Prehľad

delta = love.timer.getAverageDelta( )

Argumenty

Žiadne.

Vráti

číslo delta
Priemerný čas delty za poslednú sekundu.

Príklady

Zobrazí text v ľavom hornom rohu obrazovky, ktorý zobrazuje priemerný čas potrebný na aktualizáciu a vykreslenie.

function love.draw()
   local delta = love.timer.getAverageDelta()
   -- Zobrazí priemerný čas delty v milisekundách.
   -- Nižší čas delty znamená viac snímok za sekundu.
   love.graphics.print(string.format("Priemerný čas delty: %.3f ms", 1000 * delta), 10, 10)
end

Pozri tiež

Ďalšie jazyky