love.hasDeprecationOutput (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 11.0
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Zistí, či LÖVE zobrazí varovania pri používaní zastaraných funkcií. Táto funkcia je predvolene vypnutá v zlúčenom móde a v inom nastavení je zapnutá.

Ak je táto funkcia povolená, prvé použitie formálne odmietnutej funkcie LÖVE zobrazí krátku správu v spodnej časti okna a napíše správu do konzoly.

Funkcia

Prehľad

enabled = love.hasDeprecationOutput( )

Argumenty

Žiadne.

Vráti

boolean enabled
Či je povolené zobrazovať varovania o používaní zastaraných funkcií.

Pozri tiež

Ďalšie jazyky