love.event.push (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 0.6.0
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Pridá udalosť do frontu udalostí.
Od verzie 0.10.0 môžete použiť ľubovoľné množstvo argumentov, hoci predvolené spätné funkcie nikdy nepoužívajú viac ako šesť.

Funkcia

Prehľad

love.event.push( n, a, b, c, d, e, f, ... )

Argumenty

udalosť n
Názov udalosti.
varianta a (nil)
Prvý argument udalosti.
varianta b (nil)
Druhý argument udalosti.
varianta c (nil)
Tretí argument udalosti.
Dostupné od LÖVE 0.8.0
varianta d (nil)
Štvrtý argument udalosti.


Dostupné od LÖVE 0.10.0
varianta e (nil)
Piaty argument udalosti.
varianta f (nil)
Šiesty argument udalosti.
varianta ... (nil)
Ďalšie argumenty udalosti môžu pokračovať.

Vráti

Nič.

Príklady

Dostupné od LÖVE 0.8.0
function love.keypressed(k)
	if k == 'escape' then
		love.event.push('quit') -- Skončiť hru.
	end	
end


Dostupné od LÖVE 0.6.0 a odstránené od LÖVE 0.7.2
function love.keypressed(k)
	if k == 'escape' then
		love.event.push('q') -- Skončiť hru.
	end	
end

Pozri tiež

Ďalšie jazyky