love.timer.sleep (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 0.2.1
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Zastaví aktuálne vlákno na určitý čas.

O.png Táto funkcia spôsobí, že celé vlákno bude pozastavené počas trvania spánku. Grafika sa nebude vykresľovať, vstupné udalosti nebudú spúšťané, kód nepôjde a okno nebude reagovať, ak túto funkciu použijete ako funkciu "čakať ()" v hlavnom vlákne. Použite namiesto toho použite funkciu love.update alebo knižnicu časovača.  

Funkcia

Dostupné od LÖVE 0.8.0
Toto správanie nie je dostupé v predchádzajúcich verziách.

Prehľad

love.timer.sleep( s )

Argumenty

číslo s
Koľko sekúnd sa má spať.

Vráti

Nič.

Funkcia

Odstránené od LÖVE 0.8.0
Toto správanie nie je dostupé v nasledujúcich verziách.

Prehľad

love.timer.sleep( ms )

Argumenty

číslo ms
Koľko milisekúnd sa má spať.

Vráti

Nič.

Príklady

Použitie spánku na obmedzenie na 30 FPS

function love.update(dt)
  if dt < 1/30 then
   love.timer.sleep(1/30 - dt)
  end
end

Viac sofistikovaná možnosť na obmedzenie na 30 FPS

Toto zohľadňuje čas strávený pri aktualizácii a vykresľovaní každého snímku.

function love.load()
  min_dt = 1/30
  next_time = love.timer.getTime()
end
 
function love.update(dt)
  next_time = next_time + min_dt
 
  --Zvyšok funkcie tu
end
 
function love.draw()
  --Zvyšok funkcie tu
 
  local cur_time = love.timer.getTime()
  if next_time <= cur_time then
   next_time = cur_time
   return
  end
  love.timer.sleep(next_time - cur_time)
end

Pozri tiež

Ďalšie jazyky