love.timer.getDelta (Slovenský)

Vráti čas medzi poslednými dvoma snímkami.

Funkcia

Prehľad

dt = love.timer.getDelta( )

Argumenty

Žiadne.

Vráti

číslo dt
Prejdený čas (v sekundách).

Pozri tiež

Ďalšie jazyky