love.system.hasBackgroundMusic (Slovenský)

Dostupná od LÖVE 11.0
Táto funkcia nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Vráti, či iná aplikácia systému prehráva hudbu na pozadí.

Momentálne funguje iba na systéme iOS a Android (v ostatných operačných systémoch vždy vráti false). Možnosť t.audio.mixwithsystem v love.conf sa môže použiť na povolenie alebo zakázanie prehrávania hudby na pozadí z iných aplikácií, ak je otvorené LÖVE.

Funkcia

Prehľad

backgroundmusic = love.system.hasBackgroundMusic( )

Argumenty

Žiadne.

Vráti

boolean backgroundmusic
True ak iná aplikácia prehráva hudbu na pozadí, ak nie, vráti false.

Pozri tiež

Ďalšie jazyky