love.event (Česky)

Správa událostí, jako třeba stlačení tlačítek.

Doporučuji se obeznámit s Událostním Počtem na wikipedii či skriptech vysokých škol. Není to nutné k pochopení základů ani k použití ve hrách.

Funkce

love.event.clear (Česky)Vyprázdní frontu událostí.
love.event.poll (Česky)Vrací iterátor na zprávy (události) ve frontě událostí.
love.event.pump (Česky)Vynutí vložení událostí do fronty událostí ("Hej! Operační systéme, pohni!" :)).
love.event.push (Česky)Přidá událost do fronty událostí.
love.event.wait (Česky)Jako love.event.poll(), nicméně blokuje po dobu co je fronta událostí prázdná (neboli dokud se neobjeví událost ve frontě událostí).

Výčty

EventArguments to love.event.push() and the like.

Dále


Překlady