Difference between revisions of "love.event (Česky)"

(Výčty)
(Funkce: repaired, wrong syntax - newlines were messing it up)
 
Line 4: Line 4:
  
 
== Funkce ==
 
== Funkce ==
{{#ask: [[Category:Functions]] [[parent::love.event_(Česky)]]
+
{{#ask: [[Category:Functions]] [[parent::love.event_(Česky)]] | headers=hide | ?Description
| headers=hide
+
| ?Description
+
 
}}
 
}}
  

Latest revision as of 17:24, 1 September 2011

Správa událostí, jako třeba stlačení tlačítek.

Doporučuji se obeznámit s Událostním Počtem na wikipedii či skriptech vysokých škol. Není to nutné k pochopení základů ani k použití ve hrách.

Funkce

love.event.clear (Česky)Vyprázdní frontu událostí.
love.event.poll (Česky)Vrací iterátor na zprávy (události) ve frontě událostí.
love.event.pump (Česky)Vynutí vložení událostí do fronty událostí ("Hej! Operační systéme, pohni!" :)).
love.event.push (Česky)Přidá událost do fronty událostí.
love.event.wait (Česky)Jako love.event.poll(), nicméně blokuje po dobu co je fronta událostí prázdná (neboli dokud se neobjeví událost ve frontě událostí).

Výčty

Event (Česky)Argumenty k love.event.push() a jí podobným.


Dále


Překlady