Difference between revisions of "love.event (Česky)"

(Dále)
(Výčty)
Line 10: Line 10:
  
 
== Výčty ==
 
== Výčty ==
{{#ask: [[Category:Enums]] [[parent::love.event]] [[Since::<072]]
+
{{#ask: [[Category:Enums]] [[parent::love.event_(Česky)]]  
 
| headers=hide
 
| headers=hide
 
| ?Description
 
| ?Description
Line 16: Line 16:
 
[[Category:Modules]]
 
[[Category:Modules]]
 
{{#set:Description=Spravuje události, jako třeba stlačení klávesy.}}
 
{{#set:Description=Spravuje události, jako třeba stlačení klávesy.}}
 +
 
== Dále ==
 
== Dále ==
 
* [[parent::love_(Česky)|love]]
 
* [[parent::love_(Česky)|love]]

Revision as of 17:09, 1 September 2011

Správa událostí, jako třeba stlačení tlačítek.

Doporučuji se obeznámit s Událostním Počtem na wikipedii či skriptech vysokých škol. Není to nutné k pochopení základů ani k použití ve hrách.

Funkce

love.event.clear (Česky)Vyprázdní frontu událostí.
love.event.poll (Česky)Vrací iterátor na zprávy (události) ve frontě událostí.
love.event.pump (Česky)Vynutí vložení událostí do fronty událostí ("Hej! Operační systéme, pohni!" :)).
love.event.push (Česky)Přidá událost do fronty událostí.
love.event.wait (Česky)Jako love.event.poll(), nicméně blokuje po dobu co je fronta událostí prázdná (neboli dokud se neobjeví událost ve frontě událostí).

Výčty

Event (Česky)Argumenty k love.event.push() a jí podobným.


Dále


Překlady