Difference between revisions of "love.event (Česky)"

(direct translation, free translation at few places)
 
(Funkce)
Line 4: Line 4:
  
 
== Funkce ==
 
== Funkce ==
{{#ask: [[Category:Functions]] [[parent::love.event]] [[Since::<072]]
+
{{#ask: [[Category:Functions]] [[parent::love.event_(Česky)]] [[Since::<072]]
 
| headers=hide
 
| headers=hide
 
| ?Description
 
| ?Description

Revision as of 16:58, 1 September 2011

Správa událostí, jako třeba stlačení tlačítek.

Doporučuji se obeznámit s Událostním Počtem na wikipedii či skriptech vysokých škol. Není to nutné k pochopení základů ani k použití ve hrách.

Funkce

love.event.clear (Česky)Vyprázdní frontu událostí.
love.event.poll (Česky)Vrací iterátor na zprávy (události) ve frontě událostí.
love.event.pump (Česky)Vynutí vložení událostí do fronty událostí ("Hej! Operační systéme, pohni!" :)).
love.event.wait (Česky)Jako love.event.poll(), nicméně blokuje po dobu co je fronta událostí prázdná (neboli dokud se neobjeví událost ve frontě událostí).

Výčty

EventArguments to love.event.push() and the like.

Dále

Překlady