Difference between revisions of "Guidelines (Română)"

(Created page with "Toți utilizatorii înregistrați pt edita wiki-ul, dar, vă rugăm să urmăriți aceste ghiduri pentru consistență. Dacă credeți că ghidurile ar trebui schimbate, sau a...")
 
(Finished romanian translation of this page.)
 
Line 1: Line 1:
Toți utilizatorii înregistrați pt edita wiki-ul, dar, vă rugăm să urmăriți aceste ghiduri pentru consistență. Dacă credeți că ghidurile ar trebui schimbate, sau ar trebui să conțină alte informații, nu ezita să contactezi pe [[User:Rude|Rude]].
+
Toți utilizatorii înregistrați pot edita wiki-ul, dar, vă rugăm să urmăriți aceste ghiduri pentru consistență. Dacă credeți că ghidurile ar trebui schimbate, sau ar trebui să conțină alte informații, nu ezita să contactezi pe [[User:Rude|Rude]].
  
 
== Scop ==
 
== Scop ==
Line 5: Line 5:
  
 
# Documentarea API-ului LÖVE și de a oferi tutoriale.
 
# Documentarea API-ului LÖVE și de a oferi tutoriale.
# Oferirea informațiilor despre jocuri și librării ce folosesc LÖVE.
+
# Oferirea informațiilor despre jocuri și bibliotecilor ce folosesc LÖVE.
  
Acestea fiind spuse, este complet liberă adăugarea informației legate de subiecte ce nu se încadrează in acele categorii.
+
Acestea fiind spuse, este complet liberă adăugarea informației legate de subiecte ce nu se încadrează în aceste categorii.
  
Dacă dorești să faci schimbări majore wiki-ului, ca și creerea unei noi structuri pentru tipurile built-in, de exempluș NU O FACE! ''Trebuie'' să discuți cu [[User:Rude|Rude]] mai întâi, ori este o mare șansă ca schimbările să fie anulate.
+
Dacă dorești să faci schimbări majore wiki-ului, ca și creerea unei noi structuri pentru tipurile built-in, de exemplu; NU O FACE! ''Trebuie'' să discuți cu [[User:Rude|Rude]] mai întâi, ori este o mare șansă ca schimbările să fie anulate.
  
 
== Conflicte de nume ==
 
== Conflicte de nume ==
  
Pentru a evita URL-uri prea parantezate, paginile de documentare au titluri simple, fără sufixuri sau prefixe. De exemplu, tipul [[Image]] va fi găsit la http://love2d.org/wiki/Image.
+
Pentru a evita URL-uri prea parantezate, paginile de documentare au titluri simple, fără sufixe sau prefixe. De exemplu, tipul [[Image]] va fi găsit la http://love2d.org/wiki/Image.
  
 
Aceasta va duce la conflicte de nume. În acest caz pagina de documentare va câștiga. De exemplu, dacă faci un joc numit ''Awesome'', iar LÖVE decide, mai târziu, să creeze un tip numit ''Awesome'' (nu chiar așa de improbabil), atunci jocul tău va fi mutat la alt titlu.
 
Aceasta va duce la conflicte de nume. În acest caz pagina de documentare va câștiga. De exemplu, dacă faci un joc numit ''Awesome'', iar LÖVE decide, mai târziu, să creeze un tip numit ''Awesome'' (nu chiar așa de improbabil), atunci jocul tău va fi mutat la alt titlu.
Line 38: Line 38:
 
</pre>
 
</pre>
  
=== Modules ===
+
=== Module ===
  
The following 'level 2' headers are allowed, but should only be used if they contain anything.
+
Următoarele antete 'de nivel 2' sunt permise, dar ar trebui să fie folosite doar dacă au conținut.
  
* Types
+
* Tipuri
* Functions
+
* Funcții
* Enums
+
* Enumerații
* Notes
+
* Note
* Examples
+
* Exemple
* See Also
+
* Vezi și
  
All modules must be assiciated with [[:Category:Modules]].
+
Toate modulele trebuiesc asociate cu [[:Category:Modules]].
  
=== Types ===
+
=== Tipuri ===
  
The following 'level 2' headers are allowed, but again, don't use then and leave them empty.
+
Următoarele antete 'de nivel 2' sunt permise, dar din nou, nu le folosi decât dacă au conținut.
  
* Functions
+
* Funcții
* Enums
+
* Enumerații
* Supertypes
+
* Supertipuri
* Subtypes
+
* Subtipuri
* Notes
+
* Note
* Examples
+
* Exemple
* See Also
+
* Vezi și
  
All types must be assiciated with [[:Category:Types]].
+
Toate tipurile trebuiesc asociate cu [[:Category:Types]].
  
=== Functions ===
+
=== Funcții ===
  
For functions, all headers are ''required'', except ''Notes'', ''Examples'' and ''See Also''. This means that if a function returns nothing, it should explicitly say that it returns nothing. The same goes for arguments.  
+
Pentru funcții, toate antetele sunt ''necesare'', cu excepția ''Note'', ''Exemple'' și ''Vezi și''. Asta înseamnă că dacă o funcție nu returnează nimic, ar trebui să o spună explicit. La fel merge și pentru argumente.
  
Similarly, if there are no constructors for a certain type (e.g. [[Contact]]), this should be explicitly mentioned.
+
Similar, dacă nu sunt constructori pentru anumite tipuri (ex. [[Contact|Contact (en)]]), aceasta ar trebui menționată explicit.
  
The outer items in the list below are 'level 2' headers, and the inner ones are 'level 3'.  
+
Intrările exterioare din lista de mai jos sunt antete 'nivel 2', iar cele interioare 'nivel 3'.
  
* Constructors
+
* Constructori
* Function
+
* Funcție
** Synopsis
+
** Rezumat
** Arguments
+
** Argumente
** Returns
+
** Returnează
* Notes
+
* Note
* Examples
+
* Exemple
* See Also
+
* Vezi și
  
If a function has overloads, repeat the 'Function' header for each overload. This is not required for trailing optional arguments; just indicate the default value in parentheses instead.  
+
Dacă o funcție are supraîncărcări, repetă antetul 'Funcție' pentru fiecare supraîncărcare. Aceasta nu este necesară pentru argumente opționale; doar indică valoarea implicită între paranteze.
  
Arguments and return values should be presented as a definition list, using [[:Template:param]].
+
Argumentele și valorile returnate ar trebui prezentate ca o listă de definiții, folosind [[:Template:param]].
  
All functions must be assiciated with [[:Category:Functions]].
+
Toate funcțiile trebuiesc asociate cu [[:Category:Functions]].
  
=== Enums ===
+
=== Enumerații ===
  
For enums, these headers are allowed:
+
Pentru enumerații aceste antete sunt permise:
  
* Constants
+
* Constante
* Notes
+
* Note
* See Also
+
* Vezi și
  
The constants should be listed as a definition list.
+
Constantele trebuiesc scrise ca o listă de definiții.
  
All enums must be associated with [[:Category:Enums]].
+
Toate enumerațiile trebuiesc asociate cu [[:Category:Enums]].
  
== Games ==
+
== Jocuri ==
  
For games, you can choose your own structure, but you should always add some semantic properties to the page to make it appear correctly in the [[:Category:Games|list of games]]:
+
Pentru jocuri, poți alege structura proprie, dar ar trebui să adaugi întotdeauna niște proprietăți semantice paginii, pentru a apărea corect în [[:Category:Games|lista jocurilor]]:
  
 
<pre>
 
<pre>
{{#set:Name=NoGame}} (Should be same as page title)
+
{{#set:Name=NoGame}} (Ar trebui să fie la fel ca titlul paginii)
 
{{#set:Author=User:Rude}}
 
{{#set:Author=User:Rude}}
{{#set:Genre=What kind of game your game is}}
+
{{#set:Genre=Ce fel de joc este jocul tău}}
 
{{#set:LOVE Version=0.6.1}}
 
{{#set:LOVE Version=0.6.1}}
{{#set:Description=A short description of your game.}}
+
{{#set:Description=O descriere scurtă a jocului tău.}}
{{#set:Screenshot=File:ScreenshotURL.png}}
+
{{#set:Screenshot=File:URLCapturăDeEcran.png}}
 
</pre>
 
</pre>
  
Screenshots will automatically be resized to fit a box of 161x100 pixels.
+
Capturile de ecran vor fi redimensionate automat pentru a încăpea într-un dreptunghi de 161x100 pixeli.
  
Also, put your game in [[:Category:Games]] to make it appear automatically in the [[Games]] page. To put your game in the correct category, add this line at the end of the page.
+
Pune și jocul tău în [[:Category:Games|Games]] pentru al face să apară automat în pagina de [[Games|Jocuri]]. Pentru a pune jocul în categoria corectă adaugă această linie la sfârșitul paginii.
  
 
<pre>
 
<pre>
Line 121: Line 121:
 
</pre>
 
</pre>
  
It is also recommended that you provide screenshots of your game.
+
Este de asemenea recomandat să adaugi capturi de ecran pentru jocul tău.
  
== Libraries ==
+
== Biblioteci ==
  
No strict rules, but as for games, you should add these semantic properties:
+
Nu sunt reguli stricte, dar la fel ca pentru jocuri, ar trebui să adaugi aceste proprietăți semantice:
  
 
<pre>
 
<pre>
 
{{#set:LOVE Version=0.6.1}}
 
{{#set:LOVE Version=0.6.1}}
{{#set:Description=A short description of your library.}}
+
{{#set:Description=O scurtă descriere a bibliotecii tale.}}
 
</pre>
 
</pre>
  
Put your library in [[:Category:Libraries]] to make it appear automatically in on the [[Libraries]] page. To put your library in the correct category, add this line at the end of the page.
+
Pune librăria ta în [[:Category:Libraries]] pentru a o face să apară automat pe pagina de [[Libraries|Biblioteci (en)]]. Pentru a pune biblioteca ta în categoria corectă, adaugă această linie la sfârșitul paginii.
  
 
<pre>
 
<pre>
 
[[Category:Libraries]]
 
[[Category:Libraries]]
 
</pre>
 
</pre>

Latest revision as of 09:58, 26 June 2017

Toți utilizatorii înregistrați pot edita wiki-ul, dar, vă rugăm să urmăriți aceste ghiduri pentru consistență. Dacă credeți că ghidurile ar trebui schimbate, sau ar trebui să conțină alte informații, nu ezita să contactezi pe Rude.

Scop

Scopurile principale ale wiki-ului sunt următoarele:

 1. Documentarea API-ului LÖVE și de a oferi tutoriale.
 2. Oferirea informațiilor despre jocuri și bibliotecilor ce folosesc LÖVE.

Acestea fiind spuse, este complet liberă adăugarea informației legate de subiecte ce nu se încadrează în aceste categorii.

Dacă dorești să faci schimbări majore wiki-ului, ca și creerea unei noi structuri pentru tipurile built-in, de exemplu; NU O FACE! Trebuie să discuți cu Rude mai întâi, ori este o mare șansă ca schimbările să fie anulate.

Conflicte de nume

Pentru a evita URL-uri prea parantezate, paginile de documentare au titluri simple, fără sufixe sau prefixe. De exemplu, tipul Image va fi găsit la http://love2d.org/wiki/Image.

Aceasta va duce la conflicte de nume. În acest caz pagina de documentare va câștiga. De exemplu, dacă faci un joc numit Awesome, iar LÖVE decide, mai târziu, să creeze un tip numit Awesome (nu chiar așa de improbabil), atunci jocul tău va fi mutat la alt titlu.

Stil

Dacă vorbești de tipuri ce aparțin LÖVE, pune un link. De exemplu, Image e un obiect ce poate fi afișat pe ecran.

Când te referi la variabile și cod înăuntrul unei propoziții, folosește tag-ul <code> pentru a îmbunătăți experiența cititorului. De exempu, dacă aduni foo cu bar obții foobar.

Documentare

Paginile de documentare trebuie să folosească aceiași structură dacă documentarea va fi folosită.

Toate paginile de documentare vor trebui să aibă un link către părintele lucrului descris de pagină în zona Vezi și. Fără acesta, articolul nu va apărea în listele generate automat din wiki. Un link ca și acestea se adaugă, de exemplu pentru o funcție, un tip sau un enum din love.audio, așa:

[[parent::love.audio]]

Toate paginile de documentare trebuie să aibă o descriere scurtă, simplă. Aceasta de face adăugând următoarele la sfârșitul paginii:

{{#set:Description=Desenează un obiect [[Image]] pe ecran.}}

Module

Următoarele antete 'de nivel 2' sunt permise, dar ar trebui să fie folosite doar dacă au conținut.

 • Tipuri
 • Funcții
 • Enumerații
 • Note
 • Exemple
 • Vezi și

Toate modulele trebuiesc asociate cu Category:Modules.

Tipuri

Următoarele antete 'de nivel 2' sunt permise, dar din nou, nu le folosi decât dacă au conținut.

 • Funcții
 • Enumerații
 • Supertipuri
 • Subtipuri
 • Note
 • Exemple
 • Vezi și

Toate tipurile trebuiesc asociate cu Category:Types.

Funcții

Pentru funcții, toate antetele sunt necesare, cu excepția Note, Exemple și Vezi și. Asta înseamnă că dacă o funcție nu returnează nimic, ar trebui să o spună explicit. La fel merge și pentru argumente.

Similar, dacă nu sunt constructori pentru anumite tipuri (ex. Contact (en)), aceasta ar trebui menționată explicit.

Intrările exterioare din lista de mai jos sunt antete 'nivel 2', iar cele interioare 'nivel 3'.

 • Constructori
 • Funcție
  • Rezumat
  • Argumente
  • Returnează
 • Note
 • Exemple
 • Vezi și

Dacă o funcție are supraîncărcări, repetă antetul 'Funcție' pentru fiecare supraîncărcare. Aceasta nu este necesară pentru argumente opționale; doar indică valoarea implicită între paranteze.

Argumentele și valorile returnate ar trebui prezentate ca o listă de definiții, folosind Template:param.

Toate funcțiile trebuiesc asociate cu Category:Functions.

Enumerații

Pentru enumerații aceste antete sunt permise:

 • Constante
 • Note
 • Vezi și

Constantele trebuiesc scrise ca o listă de definiții.

Toate enumerațiile trebuiesc asociate cu Category:Enums.

Jocuri

Pentru jocuri, poți alege structura proprie, dar ar trebui să adaugi întotdeauna niște proprietăți semantice paginii, pentru a apărea corect în lista jocurilor:

{{#set:Name=NoGame}} (Ar trebui să fie la fel ca titlul paginii)
{{#set:Author=User:Rude}}
{{#set:Genre=Ce fel de joc este jocul tău}}
{{#set:LOVE Version=0.6.1}}
{{#set:Description=O descriere scurtă a jocului tău.}}
{{#set:Screenshot=File:URLCapturăDeEcran.png}}

Capturile de ecran vor fi redimensionate automat pentru a încăpea într-un dreptunghi de 161x100 pixeli.

Pune și jocul tău în Games pentru al face să apară automat în pagina de Jocuri. Pentru a pune jocul în categoria corectă adaugă această linie la sfârșitul paginii.

[[Category:Games]]

Este de asemenea recomandat să adaugi capturi de ecran pentru jocul tău.

Biblioteci

Nu sunt reguli stricte, dar la fel ca pentru jocuri, ar trebui să adaugi aceste proprietăți semantice:

{{#set:LOVE Version=0.6.1}}
{{#set:Description=O scurtă descriere a bibliotecii tale.}}

Pune librăria ta în Category:Libraries pentru a o face să apară automat pe pagina de Biblioteci (en). Pentru a pune biblioteca ta în categoria corectă, adaugă această linie la sfârșitul paginii.

[[Category:Libraries]]