Body:setAngle (Tiếng Việt)

Đặt góc chỉ hướng của vật thể.

Góc này được đo bằng radian. Nếu bạn cần chuyển nó sang độ, hãy dùng math.rad.

Giá trị góc bằng 0 radian sẽ đồng nghĩa với vật "quay sang bên phải". Mặc dù số đo radian tăng dần theo ngược chiều kim đồng hồ, nhưng trục y lại hướng xuống nên nó trở thành thuận chiều kim đồng hồ theo hướng ta quan sát.

Có thể khiến cho vật thể va chạm với vật khác bằng cách thay đổi góc của vật ban đầu.

Hàm

Tóm tắt

Body:setAngle( angle )

Đối số

number angle
Góc đo bằng radian.

Kết quả trả lại

(Không)

Xem thêm


Ngôn ngữ khác